Rss

Zkrutné pružiny se vyrábějí často

Zkrutné pero je šroubovitou válcovou pružinou, které má přinejmenším jeden a půl činného závitu. Je kompetentní přijímat zevní síly působící v jejích rovinách vertikalních k symetráli vinutí působící krouticí moment ve smyslu stáčení nebo rozvinování. Tyč je při působovaní zkrutného pera namáhán na ohyb.

Zkrutné pružiny

Autor: tony_duell
Źródło: http://www.flickr.com

Zkrutné pružiny vinuté se mnohokrát použiva jako přítlak aretační záchytky blokující regresivní chod. Zkrutných per použiváme na přiklád v ručních brzdách vozů. Zkrutné pružiny upotřebují se široce k popouštění točivé sily anebo k uchovávaní nátlaku na krátkou vzdálenost.

V pružině měla by být zaručená dostačujicí místo, aby pero skvěle pracovalo. Zkrutné pružiny měly by být užité ve směru, ve kterém jsou vinuty závity. Většina per zkrutných má běžné zakončení, ale není to zásada. Pružinarny vyrábějí pružiny podle nároku kupujicího podle dodaných velikosti, výkresů nebo ukázky. Zkrutné pera jsou použivane v spousta oblastí.

Zkrutné pružiny prodává zkrutné pružiny) čili též torzní pera hromadí mechanickou silu v moment síly, který je rovně proporcionalní zkrutu. Zkrutné pera se vyrábějí především z kovových či pryžových drátů, pásů nebo tyčí, zkrutné pera pro jemnější použití se produkuje z materiálů jako je například hedvábí, skelná nebo křemenná vlákna.

Zkrutné pružiny se vyrábějí ve dvou základních vykonání a to buď s přiléhavými závity eventualně s vůlí mezi závity. Pro zatížené pera se přednostně používají pera se závity přiléhavými. U těchto pružin avšak vznika při výrobní činností k oboustrannému tření mezi závity, což může přivodit snížení životnosti pružiny. Kromě to přiléhající závity obvykle brání perfektnímu okuličkování pera. Z toho důvodu jsou pro opakujicí se zatížení upotřebováne pera vinutého s vůlí mezi závity.

Tento žánr pružin je použivaný v rozmanitých předmětech. Jsou to na přiklád všeho druhů komunikační prostředky, mašiny a stroje. Pružiny zkrutné najdeme také na přiklád u garážových vrat, kde plni podstatnou role. Interesantní je to, že uživa se jejích také v kuchyní, myslíme tady o perach, kterými můžeme uzavřet speciální druh sklenic.

Využití zkrutných pružin, identicky jako využití per vůbec, je časté a můžeme zaručit, že skoro každý předmět, který použivaté má něco společného s perami.

Comments are closed.