Rss

Pružiny a jejích žánry.

Výroba pružin je komplikovaným procesem. Nejsložitější je záčatek výroby per. Jde tady o tvarování, které ma vlív na celou výrobu per, a proto je tak důležité. Vzhled pera ma také vliv na její vlastnosti a je to však nejvýznamnější.

Druhá fáze procesu výroby pružin je tepelní stabilizace. Jde tady o zvětšení trvanlivosti pružiny. Potom pružina přechází povrchovou úpravu mechanickou a hodně důležité úpravy antikorozní a značení povrchu. Podstatné jsou testy jakosti, které mají některe pera. Jen takové testy mohou davát nám garance, že výrobek je nejvyšší jakosti.

Jistě výroba pružin ma ohromný vliv na vlastnosti per. Různé druhy pružin byly produkované jíným způsobem.

Tlačné pružiny

Autor: Daren
Źródło: http://www.flickr.com

Pera je možné rozdělit na pár rozmanitých skupin. Určitě nejpopularnějším typem per jsou pera tlačné, se kterými se setkáváme každého dne. Většina z nás si vůbec toho neuvědomuje.Pružiny tlačné můžeme najít v malých a velkých věcích, kterých používáme každodenně. Dobrým příkladem jsou věcí, kterých každý z nás opravdu používá – propisky, vevnitř kterých najdeme nevelké pera tlačné – pružiny. Velmi důležité použíti pružin tlačných pružiny, které můžeme najít v různorodného druhu komunikačních prostředkách.

Tažné pružiny ve strojích

Autor: mpclemens
Źródło: http://www.flickr.com

Druhý hodně popularní žánr per je pružiny tažné. Jejích nejdůležitějším úkolem je shromaždění sily a pozdějí její opětné vydavání. Velice podstatné je také zeslabování nárazy a otřesy a zachovávaní stability mašín. Většina z nás takové pera ma v svých oknech, kde úkolem pružin je jednodušší otevírání a zavírání.Rozčlenění per je možné též z důvodu materiálů, který zůstal použity do jejích produkcí. Nejvic popularní jsou samozřejmě pružiny kovové z kovu. Druhým žánrem per jsou pera pryžové. Co je jasné, týto skupiny je možné rozčlenit dále na menší skupiny.

Velice zakládní je rovněž způsob jakým pružiny jsou namáhané. První skupina to pružiny, kterých materiál nezůstal využitý optimálně – jsou to pružiny namáhané ohnutím. Ohromnou skupinu tvoří pružiny kovové zatěžované ohybem. Myslíme tady o listových perách, které díky tření mezi listy mají tlumící výsledek, vzpěrné listové pružiny, které díky tuhost zmenšuji se až k nule, a takétéžrovněž šroubovité pružiny zkrutné a pera spirálové.

Existuji též pružiny namáhané krutem. Nejvýznamnější jsou pera šroubovité válcové, zároveň tažné jak i tlačné. Meně popularní jsou pružiny šroubovité kuželové, zkrutné a také pružiny namáhané kombinovaně. Příkladem tých posledních jsou pružiny talířové a kroužkové.

Comments are closed.